Vass Lajos művek jegyzéke

IX. A Vasas Kórus repertoárján szereplő Vass Lajos művek jegyzéke
bemutatásuk időrendjében
1960 és 1992 között:

- Vasmunkások dicsérete, - G. Szabó László verse, vegyeskar-zenekarra.

Benedetto sia'1 giorno, - Petrarca, P. versére, a cappella vegyeskar. - Három betyárdal, - ballada, a cappella vegyeskarra. - Jövendölés, - Jókai Mór: A jövő század-című regénye előszavából. - Leánykérő, népdalfeldolgozás, hangszerkísérettel. - Kisszerenád, - Weöres Sándor versére, a cappella vegyeskarra.

- Gyászének. (Kodály Zoltán emlékére), népdal, a cappella vegyeskar. - Nocturne, - Paul Verlaine versére, magyar és francia szöveggel. - Varázsének, - Weöres Sándor versére.

Dalolj Vasas! - jelige, Dobronyi Erzsébet szövege, a kórus 70. születésnapjára. - Három magyarországi német népdal a Bakony vidékéről.


- Két magyarországi német népdal Solymárról.

- Pásztor és sámándobok, Török Elemére verseire, a cappella vegyeskarra.

- Hűség, - Csontos Vilmos verse, a cappella vegyeskarra.

- Mathias Rex, oratórium szólóhangokra, vegyeskarra és nagyzenekarra. - Biztató, - Koncsol László versére, a cappella vegyeskarra.

- Körösi Csoma Sándor üzenete, - Magyari Lajos szavaira, a cappella vegyeskarra. - Fehér lilomszál, - négy gyermekjátékdal nőikarra és kamaraegyüttesre.

X. Pár mondat a jubileumról, a Vasas Kórus névsora 1994-ben

A Vasas Kórus 1903 októberében alakult és kezdte meg működését. A 90 éves jubileum így valójában egy évvel ezelőtt lett volna esedékes. A sors szeszélye folytán azonban erre csak most, 1994 novemberében kerülhetett sor. A lényeg mégis az, hogy a kórus tagságának nem kellett lemondania az emlékezésről, a - nem is akármilyen - múlttal való szembenézésről. Hisszük, hogy az emlékezés erőt ad a jövőbe tekintéshez énekesnek, művészeti vezetőnek és a szakszervezet illetékes munkatár­sainak egyaránt.

 Az időcsúszásban az anyagiak és az ezzel járó szervezeti okok is szerepet játszottak, de a főok inkább az a súlyos személyi veszteség volt, amely sorozatban három kiváló vezető eltávozásával a kórust érte. Részben ez a magyarázata annak is, hogy a 90 éves jubileum viszonylag csendben, „szűk családi körben" zajlott le.

 A jubileumi kiadvány végén álljon itt a kórus jelenlegi teljes. névsora, azok nevei, akik nem tudtak belenyugodni, hogy a kórus szekere megrekedjen. Akik tudják és vallják, hogy az élet nem állhat meg, hogy a közelgő centenárium érdekében még sokat kell dolgozniuk, tanulniuk, hogy méltó módon produkálhassanak. Erre kötelezi őket a 90 éves múlt.