Testvérkórusok

III. Testvérkórusi kapcsolat a Szlovákiai Magyar Tanítók Énekkarával

A tekintélyes múltú magyar énekkar 1964-ben alakult újjá, s már a második próbájára, közkívánatra vendégkarmesternek innen „a szomszédból" meghívták Vass Lajost, aki a meghívásnak készséggel eleget tett. Komáromba pedig a „Jókai napok" ünnep­ségeire vendégszereplésre meghívták a Vasas Kórust is. Ez is létrejött és kiválóan sikerült. Ezen az első baráti találkozón már egy közöskari mű is megszólalhatott, hiszen a két kórus karmestere közös volt. A közöskari mű, Vass Lajos: Jövendölés című darabja erre az alkalomra készült, és ez volt az ősbemutatója. A szerző Jókai: A jövő század című regényéből vett idézetre készítette kompozícióját, amelynek komáromi bemutatását maga Kodály is melegen támogatta. Úgy találta, hogy Vass Lajos kitűnő ötletét, a Jókai idézetet olyan remek zenei köntösbe öltöztette és a mű oly mértékben időszerű, hogy Jókai szülővárosában való bemutatása szinte kézenfekvő.

Ebből az első baráti találkozóból a két együttes között máig tartó testvérkórusi kapcsolat jött létre; Vass Lajos pedig egészen a haláláig átjáró vendégkarmestere volt a szlovákiai kórusnak. Ezúttal nem a szokásos vendégvezénylések vállalásáról volt szó, hanem a kórus művészi munkájának az irányításáról, az énekkarnak a legneme­sebb értelemben vett patronálásáról. A két kórus kapcsolata nem merült ki a szokásos kölcsönös udvariassági látogatásokban, hanem egyre több közös hangversenyre is ott és itt, ami jóval több, mint egymás látogatása.

Az első nagyobb közös vállalkozásra 1965. október 26-án a budapesti Zeneakadémián került sor. E találkozó kiemelkedő jelentőségét nem is annyira az igényes művek közös előadása teremtette meg, mint az, hogy e műsorban a közönség három nagy mű bemutatójának lehetett tanúja: A 'már említett Vass: Jövendölés-e, amelynek ez volt a budapesti bemutatója; Kodálynak Kisfaludy: Mohács című versére írt kompozíciója és Lendvay Kamilló - Garai Gábor: Új kor nyitánya című darabja.

A vasasok látogatása Bratislavában, Jókai Komáromjában és Kodály Galántáján, a szlovákiai magyarok kulturális központjaiban minden alkalommal a jószomszédság erősítését, egyben az ottani magyarok identitástudatának. a jótékony befolyásolását eredményezte. A Vasas Kórus 75 éves jubileumán a Szlovákiai Magyar Tanítók Énekkara ismét műsorával tisztelgett az ünnepeltek előtt. Erről a KÓTÁ-ban (1979. 1. szám) Nagy Olivér a következőket írta: „A közreműködő csehszlovákiai magyar énekkar ugyancsak színvonalas együttes. Megbízható, technikailag és érzelmileg megalapozott énekükkel nagy közönségsikert értek el... Színes egyéniségű karnagyuk: Janda Iván együtt munkálkodik Vass Lajossal, aki művészeti vezetőként havonta találkozik Szlovákiában a kórussal. Az együttes a reneszánsz motettákban éppúgy, mint Kodály műveiben, de különösképpen Csrnohorszky barokk fugájában felkészültségét, tudását bizonyította."

   

 

IV. Küldetésteljesítés nemzetközi fórumokon 1963 és 1982 között

A Vasas Kórus a 60-as évek elejétől kezdve mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai fórumokon előkelő művészi rangot vívott ki magának. A hazai sikerekről már szóltunk. Alább az egyre gyakoribb külföldi meghívásaik listáját, fellépéseik kronologikus rendbeállítását közöljük, amely meggyőzően hitelesíti a kórus nemzetközi rangjának fokozatos erősödését. A külföldi rendezvényeknek csak egy része volt kórusverseny, ezért a kórus elért helyezéseinek közlését ezúttal mellőzzük.

1963. Olaszország

1964. Jugoszlávia, Franciaország (Európa Cantat)

1965. Komárom (Csehszlovákia)

1967. Német Demokratikus Köztársaság, Belgium (Európa Cantat)

1969. Lengyelország

1972. Jugoszlávia, Gorizia (Olaszország)

1974. Német Szövetségi Köztársaság

1976. Orenburg (Szovjetunió) 1977. Írország

1978. Wales (Anglia) Llangollen-i nemzetközi kórusverseny, Bratislava (Csehszlovákia)

1979. Csehszlovákia 1980. Svájc

1981. Spittál (Ausztria)